مصارف برخی از محصولات ورق قلع اندود

تاریخ انتشار مقاله : 18:53:40 1397/09/04

شاید یکی از مواردی که داشتن اطلاعات آن برای تولید کنندگانی که از ورق های قلع اندود استفاده می کنند، بهترین موارد مصرف انواع مختلف ورق است. در ادامه جدولی که شامل اطلاعاتی در این زمنیه است ارائه می گردد.

کیفیت ورق

درجه سختی راکول 30

مشخصات

موارد استفاده معمول

T-2

50-56

در مواردی که نیاز به ورق با سختی بالا وجود داشته باشد

حلقه ها، درپوشها، سر وکف برخی از قوطی ها، درب بطری، قوطی های کوتاه و برخی از قسمت های خاص قوطی

T-2.5

52-58

ترکیبی از مشخصات ورق های   T-2 و  T-3.18

بدنه باتری، بدنه و کف قوطی های کوچک

T-3

54-60

قالب گیری قوطی کم عمق، مصارف عمومی، درجه سختی معمولی برای حد اقل شیاردار نمودن قوطی

کف و بدنه قوطی، ظروف محفظه ای بزرگ(مانند ظرف سوهان)، در بطری

T-4

58-64

سختی معمولی

بدنه طوقی، در بطری، ظروف محفظه ای

DR-8

70-76

تحمل تنش 550 N/MM2

بدنه و کف قوطی های گرد بلند


متن پیام خطا
متن پیام موفقیت