معرفی یک گزارش پیش بینی: بازار جهانی ورق قلع اندود 2018-2023

تاریخ انتشار مقاله : 15:14:40 1398/03/30

معرفی یک گزارش پیش بینی: بازار جهانی ورق قلع اندود 2018-2023 منبع: ResearchAndMarkets.com گزارش «بازار جهانی ورق قلع اندود(ارزش، حجم) - تجزیه و تحلیل مصارف نهایی ورق قلع اندود(بسته بندی، الکترونیک، ساخت و ساز و غیره)، بر اساس شرایط منطقه و کشور (ویرایش 2018) - پیش بینی بازار تا سال 2023».

آمار (Compound Annual Growth Rate)CAGR حاکی از رشد 5.68٪ مصرف ورق قلع اندود در سراسر جهان، در طول سالهای 2018 - 2023 می باشد.

Image result for tinplate marketing

بخش بسته بندی میزان رشد قابل توجهی در چند سال گذشته را شاهد بوده است و انتظار می رود در طول دوره پیش بینی شده، تقاضا برای مواد غذایی بسته بندی شده در کشورهای در حال توسعه، به نسبت افزایش درآمد مردم، افزایش یابد.

در سال 2017 در میان منطقه اروپا، بزرگترین سهم منطقه ای بر اساس ارزش در بازار جهانی متعلق قلع و قهوه است. علاوه بر این، مصرف ورق قلع اندود در منطقه آسیا و اقیانوسیه در پیش بینی بین دوره 2018-2023 به عنوان منطقه ای رو به رشد خواهد بود، زیرا تقاضای مواد بسته بندی در منطقه آسیا اقیانوس به آرامی افزایش خواهد یافت.

این گزارش قصد دارد اطلاعات بازار را ارائه دهد و به تصمیم گیرندگان کمک کند تا ارزیابی صحیح برای سرمایه گذاری را انجام دهند. علاوه بر این، این گزارش با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل روند در حال ظهور، شناسایی عوامل محرک، چالش ها و فرصت های بازار جهانی ورق قلع اندود تهیه شده است.

 علاوه بر این، این گزارش استراتژی های ورود به بازار را برای شرکت های مختلف در سراسر جهان مشخص می کند.

Related image

موضوعات اصلی تحت پوشش گزارش:

1. روش تحقيق

2. خلاصه خلاصه

3. توصیه های استراتژیک

4. چشم انداز ورق قلع اندود.

5.مصرف جهانی ورق قلع اندود: رشد و پیش بینی

6. مواد مصرفی در آمریکای شمالی: رشد و پیش بینی

7. مصرف ورق قلع اندود در آمریکا: رشد و پیش بینی

8. مصرف ورق قلع اندود در کانادا: رشد و پیش بینی

9. مصرف ورق قلع اندود در مکزیک: رشد و پیش بینی

10. مصرف ورق قلع اندود در اروپا: رشد و پیش بینی

 11. مصرف ورق قلع اندود در آلمان: رشد و پیش بینی

 12. مصرف ورق قلع اندود بریتانیا: رشد و پیش بینی

13. مصرف ورق قلع اندود فرانسه: رشد و پیش بینی

14. مصرف ورق قلع اندود APAC: رشد و پیش بینی

15. مصرف ورق قلع اندود چین: رشد و پیش بینی

16. مصرف ورق قلع اندود ژاپن: رشد و پیش بینی

17. مصرف ورق قلع اندود کره جنوبی: رشد و پیش بینی

18. مصرف ورق قلع اندود چین: رشد و پیش بینی

19. بقیه مصرف ورق قلع اندود  اروپا: رشد و پیش بینی

20. بقیه مصرف جهانی ورق قلع اندود: رشد و پیش بینی

21.تولید جهانی فولاد

22. دینامیک بازار جهانی ورق قلع اندود

23. معیار رقابت

24. چشم انداز  و سیاست

25. تجزیه و تحلیل پنج نیروی پورتر: بازار جهانی قلع

26. مشخصات شرک


متن پیام خطا
متن پیام موفقیت