ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتموجودیقیمتتاریخ بروزرسانی 
137793*660*0.17ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.17550لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
117924*822*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.18ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30
121712*821*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.186 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/23 توضیحات کالا
73745*894*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.181414لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
74854*923*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.181260لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
138818*770*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.182829لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
166930*630*0.19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.191449لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
167858*799*0.19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT50.191502لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
118840*883*0.19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.19ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30
119908*640*0.19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.191 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
71640*908*0.19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19800لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
67872*1025*0.20ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.204199لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
68800*860*0.20ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT40.20846لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
63820*712*0.21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.21700لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
64840*883*0.21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.211050لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
65611*775*0.21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.215500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
125765*920*0.21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT40.21ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
139520*705*0.21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.21677لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
55895*964*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.221200لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
108گرده 9.8 *0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.222700لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
168988*873*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT50.221515لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
59873*988*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.221496لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
128830*820*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.22ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
140858*799*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
141988*873*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.222969لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
87رول 1000*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.22ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
142852*870*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.222882لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
169868*616*0.23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.231454لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
129614*750*0.23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.23362لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
134750*928*0.23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.231827لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
143900*705*0.23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.231301لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
48816*766*0.23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.231500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
170750*488*0.24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.241048لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
184750*488*0.24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.241110لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
45720*880*0.24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24700لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
98720*970*0.24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT20.24437لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
183932*740*0.25ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.25741لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
133932*748*0.25ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.251885لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
144765*765*0.25ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.25619لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
104823*830*0.25ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT20.252420لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
181975*759*0.26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.261872لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
189890*880*0.26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.261492لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
130911*690*0.26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.26948لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
131715*862*0.26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT40.262528لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
83700*910*0.26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.26ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
96937*959*0.26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT20.262000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
116700*905*0.28ورق قلع اندود(حلب)توان آور آسیاNN0.281 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
182800*743*0.28ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28435لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
190700*905*0.28ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.281 ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
127700*910*0.27ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.28ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
132905*700*0.28ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28370لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
135700*910*0.28ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.281906لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
84درب آسان بازشو 83 ایرانیورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.28ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
187848*763*0.30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.301543لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
86800*800*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.30ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
85700*905*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.30ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
1479.5*660*0.30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.301354لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
148700*640*0.30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30722لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
43660*905*0.30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.301100لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
95660*920*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT20.302100لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت