ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتابعاددامنه عرضقیمتتاریخ بروزرسانی 
13712*820*19ورق قلع اندود(حلب)چینT30.19712*820700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
28 712*820*20 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.20712*820700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01 توضیحات کالا
72775*611*21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.21775*611700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
14 712*820*22ورق قلع اندود(حلب)روسT30.22712*820700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
30 712*820*22 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22712*820700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
15 735*610*23 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.23735*610700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
74720*950*23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.23720*950700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
64870*886*24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24886*870700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
70765*765*24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24765*765700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
45780*786*28 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28780*786700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
67720*950*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30720*950700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
18 730*910*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30730*910700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
23 700*910*30 ورق قلع اندود(حلب)چینT30.30700*910700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
34 700*905*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30700*905700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01 توضیحات کالا
46790*790*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30790*790700 الی 749لطفا تماس بگیرید 1398/03/01

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت