ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتابعاددامنه عرضقیمتتاریخ بروزرسانی 
53750*900*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18750*900750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
27765*765*20 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.20765*765750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
49750*942*20 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.20750*942750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
38712*820*21 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.21712*820750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
62816*766*23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.23816*766750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
65735*610*24 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24735*610750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
31 765*975*24 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24765*975750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
41755*930*24 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.24755*930750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
71700*905*26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.26700*905750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
33790*800*26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.26790*800750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
16 790*790*28ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28790*790750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
66764*989*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30764*989750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
20750*855*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30750*855750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
21 790*800*30 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.30790*800750 الی 799لطفا تماس بگیرید 1398/03/01

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت