ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتابعاددامنه عرضقیمتتاریخ بروزرسانی 
24 862*924*17 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.17862*924800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
50710*820*17ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.17710*872800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
40766*862*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18766*862800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
47750*835*18 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18750*835800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
51606*1001*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18606*1001800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
52797*942*18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.18797*942800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
73840*880*19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19840*880800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
26 800*942*19 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.19800*942800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
60876*827*22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22827*876800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
61804*520*22 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22804*520800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
69526*814*22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.22814*526800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
39804*520*22 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.22804*520800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
42810*810*26 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.26810*810800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
43722*910*27 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.27722*910800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
44790*800*28 ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهNN0.28790*800800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01
22 800*800*30 ورق قلع اندود(حلب)توان آور آسیاT30.30800*800800 الی 849لطفا تماس بگیرید 1398/03/01

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت