ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتموجودیقیمتتاریخ بروزرسانی 
167712*790*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.203000لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
172942*800*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.201500لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
156670*910*0.21ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.201440لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
157712*820*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.20ظرفیت لطفا تماس بگیرید 1398/05/28 توضیحات کالا
94712*820*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.2015 بندللطفا تماس بگیرید 1398/05/28 توضیحات کالا
158800*845*0.21ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.201430لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
159800*845*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.202835لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
161800*845*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.204200لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
163712*922*0.27ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.201440لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
165670*910*0.21ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.211440لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
162700*886*0.21ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.211400لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
174970*710*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
175721*712*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
176724*712*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.223000لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
177945*785*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.223000لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
178765*712*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
179724*658*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
223712*820*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.222900لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
230930*740*0.25ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.251440لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
185900*740*0.25ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.251440لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
160712*922*0.27ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.271400لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
240910*690*0.28ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.281470لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
186910*690*0.28ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.281470لطفا تماس بگیرید 1398/05/28
188912*712*0.30ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.301350لطفا تماس بگیرید 1398/05/28 توضیحات کالا

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت