ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتموجودیقیمتتاریخ بروزرسانی 
173910*712*0.18ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.181500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
151730*760*0.18ورق قلع اندود(حلب)قزاقAB0.184240لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
152815*820*0.18ورق قلع اندود(حلب)قزاقAB0.181430لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
153742*829*0.18ورق قلع اندود(حلب)قزاقAB0.181490لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
109630*930*0.19ورق قلع اندود(حلب)توان آور آسیاNN0.194 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
112606*1001*0.19ورق قلع اندود(حلب)توان آور آسیاNN0.194 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
154836*870*0.19ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.192870لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
171865*712*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقAB0.201500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
172942*800*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.201500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
157712*820*0.20ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.20ظرفیت لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
174970*710*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
175721*712*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
176724*712*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.223000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
177945*785*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.223000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
178765*712*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
179724*658*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
180724*658*0.22ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
185900*740*0.25ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.251440لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
186910*690*0.28ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.281470لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
188912*712*0.30ورق قلع اندود(حلب)قزاقA20.301350لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت