ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
کد کالانام کالاگروه کالاکارخانهکیفیتضخامتموجودیقیمتتاریخ بروزرسانی 
117924*822*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.18ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30
121712*821*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.186 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/23 توضیحات کالا
73745*894*0.18ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.181414لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
118840*883*0.19ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.19ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30
88883*840*0.20ورق قلع اندود(حلب)چینT30.1915000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
65611*775*0.21ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.215500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
128830*820*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.22ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
87رول 1000*0.22ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.22ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
169868*616*0.23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.231454لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
129614*750*0.23ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.23362لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
170750*488*0.24ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.241048لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
83700*910*0.26ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.26ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
190700*905*0.28ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.281 ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
127700*910*0.27ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.28ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
145700*905*0.28ورق قلع اندود(حلب)توان آور آسیاT30.2818000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
84درب آسان بازشو 83 ایرانیورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.28ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
146710*905*0.28ورق قلع اندود(حلب)توان آور آسیاT30.283400لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
86800*800*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.30ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
85700*905*30ورق قلع اندود(حلب)فولاد مبارکهT30.30ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت