ارسال نظرات و سوالات

لیست کالاهای گروه :: ورق قلع اندود(حلب)

[با توجه به نوسانات بازار، تأیید تلفنی ضروری است] [کلیه محصولات با تضمین کیفیت می باشد]
نمایش ۱ تا ۸۶ مورد از کل ۳۹۱ مورد.
کد کالانام کالاکارخانهکیفیتضخامتموجودیقیمتتاریخ بروزرسانی 
137793*660*0.17فولاد مبارکهNN0.17550لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
110630*930*0.18توان آور آسیاNN0.182 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
173910*712*0.18قزاقA20.181500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
117924*822*0.18فولاد مبارکهT30.18ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30
121712*821*0.18فولاد مبارکهT30.186 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/23 توضیحات کالا
73745*894*0.18فولاد مبارکهT30.181414لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
74854*923*0.18فولاد مبارکهNN0.181260لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
138818*770*0.18فولاد مبارکهNN0.182829لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
151730*760*0.18قزاقAB0.184240لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
152815*820*0.18قزاقAB0.181430لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
153742*829*0.18قزاقAB0.181490لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
166930*630*0.19فولاد مبارکهNN0.191449لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
167858*799*0.19فولاد مبارکهT50.191502لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
109630*930*0.19توان آور آسیاNN0.194 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
112606*1001*0.19توان آور آسیاNN0.194 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
118840*883*0.19فولاد مبارکهT30.19ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30
119908*640*0.19فولاد مبارکهNN0.191 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
71640*908*0.19فولاد مبارکهNN0.19800لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
88883*840*0.20چینT30.1915000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
154836*870*0.19قزاقA20.192870لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
171865*712*0.20قزاقAB0.201500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
172942*800*0.20قزاقA20.201500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
67872*1025*0.20فولاد مبارکهNN0.204199لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
68800*860*0.20فولاد مبارکهT40.20846لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
157712*820*0.20قزاقA20.20ظرفیت لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
63820*712*0.21فولاد مبارکهNN0.21700لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
64840*883*0.21فولاد مبارکهNN0.211050لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
65611*775*0.21فولاد مبارکهT30.215500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
125765*920*0.21فولاد مبارکهT40.21ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
139520*705*0.21فولاد مبارکهNN0.21677لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
55895*964*0.22فولاد مبارکهNN0.221200لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
108گرده 9.8 *0.22فولاد مبارکهNN0.222700لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
168988*873*0.22فولاد مبارکهT50.221515لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
59873*988*0.22فولاد مبارکهNN0.221496لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
111750*580*0.22توان آور آسیاNN0.222 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
174970*710*0.22قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
175721*712*0.22قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
176724*712*0.22قزاقA20.223000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
177945*785*0.22قزاقA20.223000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
178765*712*0.22قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
179724*658*0.22قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
180724*658*0.22قزاقA20.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
128830*820*0.22فولاد مبارکهT30.22ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
140858*799*0.22فولاد مبارکهNN0.221500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
141988*873*0.22فولاد مبارکهNN0.222969لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
87رول 1000*0.22فولاد مبارکهT30.22ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
142852*870*0.22فولاد مبارکهNN0.222882لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
169868*616*0.23فولاد مبارکهT30.231454لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
129614*750*0.23فولاد مبارکهT30.23362لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
134750*928*0.23فولاد مبارکهNN0.231827لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
143900*705*0.23فولاد مبارکهNN0.231301لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
48816*766*0.23فولاد مبارکهNN0.231500لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
170750*488*0.24فولاد مبارکهT30.241048لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
184750*488*0.24فولاد مبارکهNN0.241110لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
45720*880*0.24فولاد مبارکهNN0.24700لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
98720*970*0.24فولاد مبارکهT20.24437لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
183932*740*0.25فولاد مبارکهNN0.25741لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
185900*740*0.25قزاقA20.251440لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
133932*748*0.25فولاد مبارکهNN0.251885لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
144765*765*0.25فولاد مبارکهNN0.25619لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
104823*830*0.25فولاد مبارکهT20.252420لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
181975*759*0.26فولاد مبارکهNN0.261872لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
189890*880*0.26فولاد مبارکهNN0.261492لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
130911*690*0.26فولاد مبارکهNN0.26948لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
131715*862*0.26فولاد مبارکهT40.262528لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
83700*910*0.26فولاد مبارکهT30.26ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
96937*959*0.26فولاد مبارکهT20.262000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
113708*905*0.28توان آور آسیاNN0.283 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
116700*905*0.28توان آور آسیاNN0.281 بندللطفا تماس بگیرید 1398/04/30
182800*743*0.28فولاد مبارکهNN0.28435لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
186910*690*0.28قزاقA20.281470لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
190700*905*0.28فولاد مبارکهT30.281 ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
127700*910*0.27فولاد مبارکهT30.28ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
132905*700*0.28فولاد مبارکهNN0.28370لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
135700*910*0.28فولاد مبارکهNN0.281906لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
145700*905*0.28توان آور آسیاT30.2818000لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
84درب آسان بازشو 83 ایرانیفولاد مبارکهT30.28ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
146710*905*0.28توان آور آسیاT30.283400لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
187848*763*0.30فولاد مبارکهNN0.301543لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
188912*712*0.30قزاقA20.301350لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
86800*800*30فولاد مبارکهT30.30ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
85700*905*30فولاد مبارکهT30.30ظرفیتلطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
1479.5*660*0.30فولاد مبارکهNN0.301354لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
148700*640*0.30فولاد مبارکهNN0.30722لطفا تماس بگیرید 1398/04/30
43660*905*0.30فولاد مبارکهNN0.301100لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا
95660*920*30فولاد مبارکهT20.302100لطفا تماس بگیرید 1398/04/30 توضیحات کالا

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت